Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Protokoll

Samråd

Samrådet är främst ett rådgivande forum för infomation och samverkan innan beslut tas i aktuella frågor. I detta enhetsråd ingår rektor, elevrepresentanter, föräldrarepresentanter, personalrepresentanter samt politiker från familje- och utbildningsnämnden. Enhetsrådets befogenheter omfattar inte frågor som avser enskilda personer eller frågor som är begränsade till en enda klass.

Här kan ni läsa protokollet från samrådet 2014-03-04PDF (pdf, 71.5 kB)
Elevråd

Elevrådet består av elevrepresentanter från år 3 till år 6 som är valda på ett läsår, medan  elever i år 2 gör besök på elevrådets möten. Elevrådsrepresentaterna har  även uppdrag i skolans matråd, som elevskyddsombud. Rektor deltar och ansvarar för arbetet i elevrådet.

Innehållet i elvrådet betstår dels av ärenden från klassråden samt underlag för klassrådens diskussioner om elevers inflytande och delaktighet över sin kunskapsutveckling och skolarbete.

Matråd

På Vinsboskolan har man under läsåret matråd, där elever träffar kökets personal och rektor.

Sidan senast uppdaterad: 2016-08-18
Webbredaktör: Maria Burvall