Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

​Systematiskt kvalitetsarbete

Skolverkets stöd inom området strävar efter att stärka skolors och kommuners kvalitetsarbete. Genom den nya skollagen, som trädde i kraft 1 juli 2011, förstärktes kravet på ett systematiskt kvalitetsarbete. I och med detta avskaffades kravet på kommunal skolplan och kvalitetsredovisning

Systematiskt kvalitetsarbete Vinsboskolan 2017-2018PDF (pdf, 1.8 MB)Sammanfattande analys

Vinsboskolan kännetecknas av ett relationsskapande arbete för att samspelet mellan elever, vårdnadshavare och personal ska fungera väl.

Pedagogernas arbete präglas av ett ständigt pågående utvecklingsarbete för att förbättra elevernas måluppfyllelse i enlighet med läroplanens och kursplanernas uppdrag. En hög uppdragsmedvetenhet och idogt arbete för att tydliggöra och synliggöra det pedagogiska arbetet med elevernas lärande för elever och vårdnadshavare präglar verksamheten. Verksamheten har en god struktur, tydliga och kända rutiner och ett systematiskt arbetssätt som ger en stabilitet som tillåter förändrings- och utvecklingsarbete till stöd och stimulans för eleverna i deras lärande.

Arbetslagets goda samarbete och vilja att bistå varandra i elevernas lärande har stor betydelse för skolan som en god och hälsofrämjande arbetsplats för både elever och personal. Sammanfattningsvis har Vinsboskolan god kunskap om elevernas måluppfyllelse, elever i behov av särskilt stöd, styrdokumenten, hur verksamheten klarat sitt uppdrag och en medvetenhet om områden som behöver utvecklas och förbättras för att nå högre kvalitet.Sidan senast uppdaterad: 2018-10-31
Webbredaktör: Johanna Sneen