Smedjebackens kommun, till startsida

Avgiftskontroll

Efter beslut i Familje- och utbildningsnämnden
2017-10-10 kommer Smedjebackens kommun varje år
att genomföra en avgiftskontroll av familjer som har eller har haft barnomsorg.

Föräldrar har ansvar för att meddela vilken inkomst familjen har och också meddela när det
blir förändringar. Vi vill med kontrollen nu följa upp att rätt avgift
debiterats. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Om kontrollen visar att vårdnadshavare betalat fel barnomsorgsavgift, kommer vi att justera det. Har vårdnadshavare betalat för låg avgift skickas en retroaktiv faktura. Har vårdnadshavare betalat för hög avgift görs en återbetalning.

Vid kontrollen jämförs den inkomst ni angett till kommunen med hushållets taxerade inkomst från Skatteverket. Inkomstkontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från
Skatteverket.

Under 2017 kontrolleras de barnomsorgsavgifter som betalades 2015.

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-16
Webbredaktör: Helene Nyman

Mer information

Information om avgiftskontrollen

Tfn: 0240-66 02 60
Telefontid: tisdagar kl 14-16, torsdagar kl 10-12

E-post: avgiftskontroll@smedjebacken.se