Smedjebackens kommun, till startsida

Förändring av taxa för barnomsorg

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 §65 om förändring av taxa för barnomsorg, fritidshem och skollovsplats.

Förändringen innebär för förskolan en ändrig av närvarotidsnivåer från 3 nivåer till 2.

För fritidshem innebär förändringen en ändring av antalet närvarotidsnivåer från 2 till 1 nivå.

Gällande skollovsplats så är taxan för lovdagsplats inom fritids indelad i två perioder:

Period 1: 1 september till 28 februari

Period 2: 1 mars till 31 augusti

Aviften för lovdagsplats är 2020 1000 kronor per period och debiteras första månaden i perioden. Oavsett startdatum och slutdatum debiteras hela perioden.

 

Sidan senast uppdaterad: 2019-12-05
Webbredaktör: Helene Nyman

Mer information

Här kan du skriva in mer information...