Smedjebackens kommun, till startsida

Höstens andra studiedag 30/10

För att bereda vår personal inom barnomsorgen möjlighet till en gemensam kompetensutveckling och fortbildning, kommer barnomsorgen, enligt beslut i Barn- och utbildningsnämnden (§ 29/2006), att ha reducerad verksamhet fyra dagar per läsår.

Datum för läsåret 2017/2018 är den
18 september, 30 oktober, 8 januari och
21 maj.

Datum för höstterminens andra studiedag är Måndag den 30 oktober 2017

Kontakta respektive administratör för det område Ni tillhör om Ni behöver barnomsorg denna dag. Anmälan måste göras senast den 23 oktober.

Har ingen anmälan inkommit senast ovanstående datum förutsätter vi att barnet är ledig. Någon nedsättning av barnomsorgsavgiften görs inte för dessa dagar.

Dessa dagar bedrivs verksamheten med enbart vikarier.

Utbildningsområde Förskola Eva Vinkvist 0240-66 00 05

Utbildningsområde Röda Berga Maria Burvall 0240-66 04 58

Utbildningsområde Vinsbo/Hagge Linda-Marie Wiberg 0240-66 02 13

Utbildningsområde Söderbärke/Vad Anna-Maria Broman 0240-66 04 70


Sidan senast uppdaterad: 2017-10-19
Webbredaktör: Helene Nyman

Mer information