Smedjebackens kommun, till startsida

Information om förändringar av skolskjutsar från höstterminen 2019

Från höstterminens start 2019 kommer all skolskjutstrafik att ske via Dalatrafik. Linjernas sträckning och placering av hållplatser arbetas igenom grundligt utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv.

Det blir ett antal nya busslinjer med tillhörande hållplatser runt om i kommunen. Tidtabeller för dessa kommer att finnas på Dalatrafiks hemsida och man kan även söka sin resa i Dalatrafiks reseplanerare eller app (där bussen också kan följas i realtid på karta).

För att resa med Dalatrafiks bussar krävs att ALLA skolskjutsberättigade elever har ett busskort, även de som reser med mindre fordon. Kortet kommer att skickas hem under vecka 32. Elever som har kort sedan tidigare ska SPARA KORTEN, då de kommer att laddas på igen från läsårsstart 2019-08-19.
De elever som inte kommer att kunna resa med ordinarie busstrafik får särskilt planerad skjuts med mindre fordon. Det är viktigt att ni föräldrar avbokar dessa taxiresor om eleven är sjuk eller av annan anledning inte tänker resa (mer detaljerad information kommer i ett senare skede).

ALLA elever måste ansöka om skolskjuts. OBS! Detta gäller även elever som har beviljad skolskjuts i dagsläget. Beslut tas enligt skolskjutsreglementet
Skolväg – avstånd
För att vara berättigad till skolskjuts skall färdvägens längd från hemmet till
skolan vara;
F-klass 2 kilometer
1-6 3 kilometer
7-9 4 kilometer

Ansökan om skolskjuts skickas in senast 30 april till:
Smedjebackens kommun
Tekniska kontoret
777 81 SMEDJEBACKEN

Blankett för ansökan skolskjutsPDF (pdf, 164.1 kB)

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-15
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information

Tekniska kontoret
Ami Filppu Larsson
Tfn: 0240-66 01 72
ami.filppu@smedjebacken.se