Smedjebackens kommun, till startsida

Nulägesinformation angående coronapandemin till vårdnadshavare i skolor, fritidshem och förskolor
2020-04-29

Det finns idag en samhällsspridning runt omkring oss och tyvärr har vi nu konstaterade fall inom omsorgen i vår kommun samt även på Hedgårdens äldreboende.

Med anledning av att vi nu vet att vi har en samhällspridning även här i kommunen så behöver vi alla tänka på att gemensamt ta ansvar för att begränsa spridningen av Coronaviruset, både för får egen skull och för våra medmänniskors skull. Just nu är detta, tillsammans med god handhygien, hålla avstånd och stanna hemma när vi har symtom det som myndigheterna ber oss alla att göra.

För att minska risken för smittspridning på våra förskolor, fritidshem och skolor sker lämning och hämtning utomhus så långt det är möjligt. Som vårdnadshavare ska du undvika att gå in i lokalen. Om du ändå behöver gå in så ska du tänka på att hålla avstånd till personal och andra vårdnadshavare som befinner sig i lokalen. Uppvisar du som vårdnadshavare symtom såsom hosta, snuva, ont i halsen, feber och/eller andra luftvägsbesvär, även om de är lindriga, så ska du inte vara den som lämnar eller hämtar ditt barn på förskolan.

Folkhälsomyndigheten är upprättat en särskild sida för barn och unga. Där finns samlad information som kan vara bra att känna till för dig/den som är barn eller ungdom. De berättar om coronaviruset, hur man skyddar dig själv och andra och vad man kan hitta på för att må så bra som möjligt när livet inte riktigt är som vanligt. Vill du som vårdnadshavare tipsa ditt barn eller titta tillsammans med ditt barn så finns en länk här:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-barn-och-unga/länk till annan webbplats

//Hälsningar ledningsgruppen för förskola/skola och medicinskt ledningsansvarig skolsköterska, Camilla Söderström


Sidan senast uppdaterad: 2020-04-29
Webbredaktör: Helene Nyman

Mer information

Här kan du skriva in mer information...