Smedjebackens kommun, till startsida

Nulägesinformation angående coronapandemin till vårdnadshavare i Smedjebackens kommuns skolor, fritidshem och förskolor
2020-05-06

Som vi tidigare informerat om så har vi nu en samhällsspridning av coronaviruset i Smedjebackens kommun.

Det är därför ännu viktigare nu att vi vidhåller Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer om att hålla avstånd, stanna hemma vid förkylningssymtom och ytterligare två dagar efter symtomfrihet samt att hålla en noggrann handhygien. Vi måste alla hjälpas åt för att begränsa smittspridningen. Man pratar om att vi sannolikt nått en platå och att det planar ut nu men det är viktigt att komma ihåg att detta främst gäller i Stockholmsområdet, vi i vårt område är inte riktigt där ännu. Vi hade ju de första konstaterade fallen för bara en dryg vecka sedan och i takt med att antalet provtagningar ökar så kommer också antalet konstaterade fall öka.

Vi vill påminna om att friska barn ska vara i skolan Även om någon i familjen har konstaterad covid-19 sjukdom så är rekommendationen att barnen ska vara i skolan så länge de inte uppvisar några symtom. Man bör däremot vara extra uppmärksam på symtom och vara förberedd på att barn snabbt kan behöva skickas hem om symtom uppkommer i skolan/förskolan/fritidshemmet.

Vi kan rekommendera att gå tillbaka till tidigare informationsblad där vi skrivit bland annat om pollenallergi vs corona, vart man kan få stöd och råd vid oro och ängslan med mera. På kommunens hemsida, www.smedjebacken.selänk till annan webbplats finns också mycket information. Självklart också (som tidigare länkat) på Folkhälsomyndighetens hemsida och på 1177.se.

Avslutningsvis:

  • Håll i
  • Håll ut
  • Håll avstånd
  • Tvätta händerna
  • Stanna hemma vid förkylningssymtom, även lindriga

//Hälsningar ledningsgruppen för förskola/skola och medicinskt ledningsansvarig skolsköterska, Camilla Söderström

Sidan senast uppdaterad: 2020-05-06
Webbredaktör: Helene Nyman

Mer information

Här kan du skriva in mer information...