Smedjebackens kommun, till startsida

Nulägesinformation angående coronapandemin till vårdnadshavare i Smedjebackens kommuns skolor, fritidshem och förskolor

2020-08-26

Nu har höstterminen dragit igång och vi hoppas ni haft en skön sommar.

Coronaläget i kommunen ser i princip lika ut nu som den gjorde i början av sommaren, möjligen något bättre med få fall av insjuknade. Det betyder dock INTE att vi kan slappna av att återgå till hur det var innan corona. Vi har fortfarande stort behov av att begränsa möten, hålla avstånd och vara noggranna med handhygien.

Detta läsår kommer Smedjebackens kommun genomföra undervisning i idrott och hälsa som vanligt. Det innebär att det blir fysiska aktiviteter och att eleverna ska duscha efteråt. Även i dessa sammanhang gäller självklart att hålla avstånd.

Precis som i våras behöver vi ta tecken på sjukdom på största allvar. Alla som vistas i skolan/fritidshemmet/förskolan ska därför stanna hemma om de känner sig sjuka eller gå hem om de blir sjuka under dagen. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas. Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dygn. Barn och elever kan återgå till skolan även om de har kvarvarande torrhosta eller lätt snuva när det gått 7 dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn. Region Dalarna är frikostiga med provtagning för Covid-19 för de som har symtom, se baksidan för mer information från Region Dalarna kring detta.

Barn och elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka går till förskola, grundskola eller gymnasieskola som vanligt så länge de inte har symtom på sjukdom. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i förskola eller skola. Även fortsatt gäller att lämning och hämtning av barn i möjligaste mån sker utomhus både i förskolan, skolan och fritidshemmen.

Tillsammans hjälps vi åt att begränsa smittan:

  • Stanna hemma om du har symtom på sjukdom, även lindriga
  • Håll avstånd både inomhus och utomhus
  • Noggrann handhygien (tvål & vatten alternativt handsprit)

Hälsningar ledningsgruppen för förskola/skola och medicinskt ledningsansvarig skolsköterska.

Sidan senast uppdaterad: 2020-08-26
Webbredaktör: Helene Nyman

Mer information

Här kan du skriva in mer information...