Smedjebackens kommun, till startsida

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 1 januari 2017

Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) höjs från 43 760 kr till 45 390 kr från och med 1 januari 2017.

Det innebär

-att de nya högsta avgiftsnivåerna för förskola och annan pedagogisk omsorg blir

Barn nr 1 = 3 % av inkomsten - högst 1 362 kr/månad

Barn nr 2 = 2 % av inkomsten - högst 908 kr/månad

Barn nr 3 = 1 % av inkomsten - högst 454 kr/månad

-att de nya högsta avgiftsnivåerna för fritidshem blir

Barn nr 1 = 2 % av inkomsten - högst 908 kr/månad

Barn nr 2 = 1 % av inkomsten - högst 454 kr/månad

Barn nr 3 = 1 % av inkomsten - högst 454 kr/månad


Sidan senast uppdaterad: 2016-12-16
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information

Här kan du skriva in mer information...