Frågor om fastigheter och fastighetsägare

Om du har frågor om fastigheter eller fastighetsägare ska du vända dig till Lantmäteriet, och inte till kommunen. Det är Lantmäteriet som äger fastighetsregistret och därför de är ansvariga för att lämna ut uppgifter om specifika fastigheter.

Sidan senast uppdaterad: