Taxor för kartor och mätning

Utritning av kartor                                                     

Vid tidskrävande åtgärder tas timersättning ut (t ex beskärning vid många utskrifter) Moms 25 % tillkommer.

Utskrift av kartor

Storlek

Svart-vit

Färg

A2

75 kr

200 kr

A1

100 kr

350 kr

A0

150 kr

650 kr

 

Sidan senast uppdaterad: