Samråd Vindbruksplan 2021

Samråd för Vindbruksplan 2021 finns tillgängligt för synpunkter under tiden 22 november 2021 - 31 januari 2022.

Vindbruksplan 2021

Syftet med planändringen är att ändra ett område från lämpligt till mindre lämpligt område för vindkraft. En etablering i berört område skulle innebära att riksintresset inte kan tillgodoses. En genomgång av lagstiftning och ny teknik har också ändrats i planen.

Planförslaget finns tillgängligt för synpunkter under tiden 22 november 2021 – 31 januari 2022 på följande ställen:

  • Miljö- och byggkontoret, Malmgatan 14, Smedjebacken
  • Biblioteken i Smedjebacken och Söderbärke
  • Medborgarkontoret, Kommunhuset i Smedjebacken
  • På kommunens hemsida: www.smedjebacken.se

Synpunkter på förslaget ska skriftligen lämnas till Smedjebackens kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 777 81 Smedjebacken eller med e-post: miljobygg@smedjebacken.se senast 2022-01-31.

Sidan senast uppdaterad: