Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Använda offentlig mark

För att få använda offentlig mark krävs nästan alltid polistillstånd

Vad är offentlig plats
Med offentlig plats menas allmänna vägar, gator, trottoarer, parker eller liknande inom detaljplanelagt område som är upplåtna för allmänheten. Platsen ägs ofta av kommunen. (Mer information se rutan till höger)

Ansökan om nyttjande av offentlig mark (markupplåtelse)
Vill du använda en offentlig plats inom detaljplanelagt område för annat än det är avsett för, måste du söka tillstånd för detta hos polismyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kommunen yttrar sig över ansökningarna och har vetorätt, det vill säga polismyndigheten kan inte utfärda tillstånd om kommunen avstyrkt ansökan.

Innan du lämnar in din ansökan hos polisen bör du kontakta kommunen. Detta för att kontrollera att platsen du vill använda är ledig. Se kontaktuppgifterna till höger.

Arrangemang som kräver polisens tillstånd:
Enligt ordningslagen krävs tillstånd från polismyndigheten för användning av offentlig plats för annat än vad platsen är avsedd för, för offentlig tillställning och allmän sammankost. Nedan anges exempel på arrangemang som kräver ett polistillstånd (läs mer på polisens hemsida, se rutan till höger).

 • Uteservering
 • Placering av byggsäck eller container
 • Placering av skylt, bord, scen
 • Placering av byggnadsställning
 • Insamling av pengar
 • Valborgsmässoeld
 • Tivoli och festtåg
 • Cirkusföreställning
 • Konsert
 • Demonstration, manifestation
 • Affischering (även ciruksaffischering och valaffischering)

Torghandel på Vasatorget iSmedjebacken
Taxor för torghandel går att läsa under rubriken Näringslivöppnas i nytt fönster.
Bokning av torgplats sker via kommunens reception/växel, tfn: 0240-66 00 00.

Sidan senast uppdaterad: 2015-08-19
Webbredaktör: Helena Caspersson