Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunal avfallsplan

Avfallsplanen tydliggör Smedjebackens kommuns ambitioner på avfallsområdet. Avfallsplanen består av strategier och mål för förebyggande samt hantering av avfall. Avfallsplanen innehåller även ett åtgärdsprogram. I planen omfattas både hushållsavfall och avfall från företag.

Avfallsplanen är uppdelad i tre delar :

  • Underlag - Innehållar bl.a. statistik gällande avfall. Innehållet är gemensamt för alla kommuner i Dalarnas län
  • Strategier och mål - gemensam för alla länets kommune​r
  • Åtgärdsprogram - Innehållet är specifikt för Smedjebackens kommun


Kommunfullmäktige i Smedjebacken antog avfallsplanen, ”Plan för ökad återvinning och resurshushållning 2013-2017", i november 2012. Delarna underlag och strategier och mål i avfallsplanen är samordnade med de andra kommunerna i Dalarnas län. Arbetet med att ta fram de länsgemensamma delarna har skett i samarbete med Länsstyrelsen Dalarna. Vid framtagande av de länsgemensamma delarna har hänsyn tagits till EU:s ramdirektiv om avfall samt de nationella miljömålen och den nationella avfallsplanen.

På naturvårdsverkets hemsida finns mer information om det nationella arbetet gällande avfall.

Sidan senast uppdaterad: 2016-11-08
Webbredaktör: Annelie Tjernström

Kontakt

Miljö- och byggkontoret
Hannah Wigner
Miljö- och hälsoskyddsinspektör    Tfn: 0240-66 01 37
                                                                                      Besöksadress:                        Malmgatan 14, Smedjebacken

WessmanBarken Vatten & Återvinning AB (WBAB)           

Tfn: 0240-309 90

Mer information

Avfallsplan

UnderlagPDF (pdf, 1.7 MB) Strategier och målPDF (pdf, 375.3 kB)

ÅtgärdsprogramPDF (pdf, 82.6 kB)

Kortversion avfallsplanPDF (pdf, 860.2 kB)