Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kartor och mätning

Historisk karta över Smedjebacken från 1600-talet

 

Kartor behövs inom kommunen för en stor mängd användningsområden som  t.ex. turistinformation, vägvisning, miljöredovisning. Kommunens kartor kan också med fördel användas i samband med marknadsföring, trafikplanering samt en stor mängd analyser.

All karthantering på Miljö- och byggkontoret sker numera digitalt och kartorna lagras i databaser. Det betyder att kartmaterialet kan bearbetas enkelt och att utformning och uppritning kan varieras efter behov. Kartan kan också kopplas till information om fastigheter, befolkning, miljöinformation, trafik m.m. för analys och presentation i så kallade geografiska informationssystem (GIS). Kartor anpassade för GIS-användning finns och arbete med nya kartprodukter sker fortlöpande.

För att få tillgång och rättigheter att använda kommunens kartor tecknas ett nyttjanderättsavtal mellan Miljö- och byggkontoret och köparen. Avgifter baseras på kartans storlek och dess innehåll. Leverans kan ske både analogt på papper men också digitalt i en stor mängd filformat enligt köparens önskemål.

Till oss vänder du dig när det gäller:

  • När det gäller kartor eller mätningsuppdrag av olika slag. Vi gör också på beställning specialkartor enligt dina önskemål. Kontakta oss så får vi diskutera vad som just du behöver hjälp med.
  • Kartor över kommunen (primärkartor, grundkartor, nybyggnadskartor, tomtkartor mm, ej detaljplaner)
  • Förfrågningar om adresser och fastighetsbeteckningar
  • Utstakning, inmätning och lägeskontroll av byggnader och detaljer
  • Stomnätskartor och mätpunkter i plan och höjd
  • GIS-geografiska informationssystem
  • Specialkartor

Nytt höjdsystem från november 2014

Med införandet av RH 2000 har det för första gången skapats möjligheter för alla lokala användare att ansluta sina lokala höjdnät till ett höjdsystem som såväl regionalt som lokalt håller en mycket hög kvalitet.

Sidan senast uppdaterad: 2019-05-09
Webbredaktör: Lena Johansson

Kontakt

Miljö- och byggkontoret
Åsa Lundin GIS-samordnare        Tfn: 0240-66 01 82

Clas Westlund
Mätningsingenjör                          Tfn: 0240-66 01 73
Mobil: 070-346 61 48

Barbro Halvarsson GIS-tekniker   Tfn: 0240-66 01 74

E-post: miljobygg@smedjebacken.se


Mer information

Fastighetsbildning är Lantmäteriets ansvar

Lantmäterimyndigheten har ansvaret för fastighetsbildning i Smedjebackens kommun och handlägger alla ärenden som rör tomtgränser. För information om den lokala lantmäterimyndigheten, gå in på lantmäteriets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster