Smedjebackens kommun, till startsida

PCB-sanering

 PCB är ett samlingsnamn för cirka 200 olika giftiga och svårnedbrytbara ämnen. De PCB:er och halterna av PCB som finns i vår miljön år svåra att ta bort eller påverka. Det är därför viktigt att vi stoppar spridningen av PCB vid källan. PCB kommer ofta från byggnader/byggnadsmaterial eller utrustning.

Reglerna för att stoppa spridning av PCB finns i förordningen om PCB (2007:19). För PCB-varor som är avfall finns bestämmelser även i avfallsförordningen och förordningen om avfallsförbränning. Även miljöbalkens hänsynsregler är tillämpliga i flera fall.                                    

Inventering och sanering av PCB

Om du hittar fogmassor eller golvmassor som innehåller PCB och som måste saneras ska detta anmälas till Miljö- och byggkontoret. Anmälan behöver senast ske 3 veckor innan påbörjad sanering. Vid sanering är det är viktigt att du anlitar ett företag som har dokumenterad kunskap och erfarenhet av PCB-sanering. Det är även bra om företaget jobbar med saneringsmetoder som rekommenderas av branschföreningen, Svenska Fogbranschens Riksförbund (SFR).

Enligt reglerna om PCB är fastighetsägare är skyldiga att inventera och sanera PCB i byggnader uppförda eller renoverade under åren 1956-1973. Sista slutdatum för sanering av PCB som hittats i samband med inventeringen var den 30 juni 2014 respektive 2016. Läs mer nedan om hur tidplanen ser ut för sanering av PCB:

Tidplan för sanering av höga halter PCB 

Sanering av byggnader med mer än 500 vikt-ppm PCB skulle vara utförd senast den:

30 juni 2014                                                                                                          om byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956–1969. Detta gäller till exempel flerfamiljshus, kontor och hotell.    

30 juni 2016                                                                                                          om massan finns i en industribyggnad som har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956–1973,                                                                               om byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1970–1973, eller                                                                                om massan har använts inomhus  

Sanering i samband med renovering, ombyggnad eller rivning                           om massan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter utgången av 1998.                                                                                         

Tidplan för sanering vid lägre halter PCB                                                       Ägaren till en byggnad eller anläggning där halten är 50–500 vikt-ppm ska se till att massan avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-04
Webbredaktör: Lena Johansson

Kontakt

Miljö- och byggkontoret
Gunilla Skoog
Miljöchef
Tfn: 0240-66 01 50

E-post: miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress:
Malmgatan 14, Smedjebacken

Mer information

Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sanerapcb.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster                   
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Fogbranschens Riksförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster