Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Bygglov och anmälan

Råd och anvisningar

Foto: A M Kraft

Bygglov

Du behöver söka bygglov när du ska bygga nytt, bygga till eller ändra användningen av en byggnad. Dessutom krävs oftast bygglov för t.ex. fasadändringar, skyltar, murar, plank, altaner och inglasning av balkonger. Bygglovet gäller i fem år, men du måste påbörja byggnadsarbetet inom två år.

Inom detaljplanelagt område

Inom detaljplanelagt område finns bestämmelser om hur man får bygga. Om din ansökan avviker från detaljplan kan det ändå gå att få bygglov. En förutsättning är att avvikelsen är liten och följer planens syfte. Dessutom måste grannarna få möjlighet att lämna synpunkter, men de har ingen beslutanderätt.

Utanför detaljplanelagt område

Bor du på landsbygden utanför detaljplanelagt område får du ibland göra en tillbyggnad eller bygga nytt i omedelbar närhet av bostadshuset utan att söka bygglov. Kontakta byggnadsinspektören för att få veta vad som gäller i just ditt fall.

Områden med särskilda bestämmelser

I vissa områden som saknar detaljplan kan det finnas områdesbestämmelser som reglerar hur du får bygga. I Smedjebackens kommun finns områdesbestämmelser för Torrbo och Stimmerbo. Här kan du läsa vad som står i bestämmelsernaPDF (pdf, 378.2 kB).

Nybyggnadskarta och utstakning av hus

 • Behövs en nybyggnadskarta? Tänk på att vara ute i god tid. Ni får räkna med två till tre veckors leveranstid på en nybyggnadskarta.
 • Vid beställning av husutstakning, ring minst en vecka innan till Kart-och mätavdelningen för att vara säker på att få husutstakning när ni så önskar.

Inlämnande av handlingar

Handlingar som ska lämnas in framgår av nedanstående lista. Ska du göra en om- eller tillbyggnad och har ett tidigare bygglov på det befintliga huset, kan ritningar finnas i Miljö- och byggkontorets arkiv, som vi kan ta fram om så önskas. Ritningarna bör vara i A3- eller A4-format och ska vara kopior på vitt papper.

 • Du ska beställa en nybyggnadskarta av byggnadsinspektören. Nybyggnadskartan är en grundkarta som även redovisar detaljplanens bestämmelser inom detaljplanelagt område, befintliga eller projekterade höjder samt vatten och avlopp.
 • På nybyggnadskartan ska du rita in ny- eller tillbyggnadens mått från tomtgräns och från andra eventuella befintliga byggnader på tomten, samt fastighetsbeteckning.Vid nybyggnad ska sockelhöjden anges. När du gjort detta kallas nybyggnadskartan för situationsplan.
 • planritningen ska finnas byggnadens utvändiga mått, rummens funktion (t.ex. kök, garage, förråd o.s.v.) och markering var sektionsritningarna gjorts.
 • Sektioner (genomskärningar genom huset) ska måttsättas med rumshöjder och takvinklar. Oftast räcker det med en sektion. Se i ritningsexemplen vad en sektion är och hur den ska se ut.
 • fasadritningen ska det anges vilket väderstreck varje fasad vetter mot (t.ex. fasad mot väster o.s.v.). Här bör även befintliga och blivande marklinjer ritas in. I vissa fall kan man bifoga fotografier på befintliga fasader för att underlätta tolkningen.

Här kan du se exempel på ovanstående ritningarPDF (pdf, 752.9 kB)

Lista över bygglovhandlingar

Obligatoriska handlingar:

 • Bygglovansökan
 • Uppgifter om kontrollansvarig
 • Nybyggnadskarta för alla nybyggnationer
 • 2 ex situationsplan, skala 1:500 eller 1:1000
 • 2 ex planritning, skala 1:100
 • 2 ex fasadritning, skala 1:100
 • 2 ex sektioner, skala 1:100

Handlingar som kan komma att begäras:

 • Nybyggnadskarta för byggnation avseende tillbyggnad
 • Teknisk beskrivning
 • Kontrollplan
 • Bevis om färdigställandeskydd

Läs mera här i broschyren "Får jag bygga?"PDF (pdf, 943.3 kB)

Sidan senast uppdaterad: 2019-07-10
Webbredaktör: Lena Johansson

Kontakt

Miljö- och byggkontoret
Christer Eriksson
Byggnadsinspektör

Tfn: 0240-66 01 71 

E-post: miljobygg@smedjebacken.se
 

Besöksadress:                Malmgatan 14, Smedjebacken

Mer information

Riksdagen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster              Boverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster    

Blanketter:                            Ansökan bygglov, marklov, rivningslov