Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Lantmäteriet

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Detta är en förutsättning för ägande, köp och försäljning av mark med tillhörande byggnader. I fastigheterna kan arrenden, servitut och andra rättigheter upplåtas. Fastigheter används också som säkerhet vid belåning. Genom en lantmäteriförrättning kan fastighetsindelningen ändras.

Vid lantmäteriförrättningen kan bl.a:

Fastigheter nybildas, till exempel för att bygga ett hus (avstyckning).

Fastigheter ombildas, till exempel för att utöka en tomt (fastighetsreglering).

Rättigheter skapas eller ändras, till exempel rätt till väg.

Gemensamhetsanläggningar bildas, för att besluta hur flera fastigheter ska samverka för att till exempel anlägga, sköta och fördela kostnader för vägar, vatten, avlopp, parkeringsplatser och garage.

Oklarheter kring gränser kan redas ut.

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-23
Webbredaktör: Annelie Tjernström

Kontakt

Lantmäteriet                                Tfn. 0771-63 63 63
                                  

Öppettider

Vardagar kl. 09.00 - 16.00 Telefonväxeln har öppet vardagar 08.00 - 16.40

Mer information

Länk till Lantmäterietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster