Smedjebackens kommun, till startsida

Lägenhetsregister

Foto: A M Kraft

Genom lagen om lägenhetsregister (2006:378) ska den som äger flerbostadshus eller småhus rapportera nytillkomna, förändrade och borttagna bostadslägenheter till ett register. Det är kommunerna som ansvarar för att registret är aktuellt. Utgångspunkten är att rapporteringen sker i huvudsak i samband med hantering av bygglov.

Syftet med lägenhetsregistret

När lägenhetsregistret är upprättat i hela Sverige kommer Skatteverket att folkbokföra personer på lägenhet, i stället för på fastighet som idag. Registret ska göra det enklare och billigare för samhället att ta fram hushålls- och bostadsstatistik. Statistiken används som underlag för samhällsplanering och forskning.

Fastighetsägarens roll

Ägare av flerbostadshus eller småhus med mer än en lägenhet är skyldig att rapportera till kommunen om förändring i lägenhetsbeståndet. Uppgifterna ska lämnas senast en månad efter att förändringen har skett. Till lägenhetsregistret ska uppgifter lämnas in vid:

  • Nybyggnad
  • Ändrad användning eller ombyggnad
  • Sammanslagning
  • Rivning

De flesta småhus innehåller bara en bostad och då behöver fastighetsägarna inte rapportera in uppgifter utan dessa hämtas från fastighetsregistret.

Sidan senast uppdaterad: 2019-07-08
Webbredaktör: Lena Johansson

Kontakt

Miljö- och byggkontoret

Åsa Lundin
GIS-samordnare
Tfn: 0240-66 01 82

Barbro Halvarsson
Fysisk planerare
Tfn: 0240-66 01 74

E-post: miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress:                 Malmgatan 14, Smedjebacken

Mer information