Smedjebackens kommun, till startsida

Bygglovtaxa

Avgiftsuttaget regleras i 12 kap 8§ i Plan-och bygglagen (PBL). Miljö- och byggnadsnämnden får  ta ut avgifter i ärenden om lov, förhandsbesked samt i ärenden som föranleds av en bygg- eller rivningsanmälan. Avgifterna får inte vara högre än kommunens genomsnittliga kostnad för åtgärderna.

Bygglovstaxan som antogs av kommunfullmäktige började gälla från och med 1 juli 2011. Den grundas på ett förslag från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), som tagits fram med utgångspunkt från den nya Plan-och Bygglagen som började gälla 2 maj 2011.

Här nedan följer några exempel på avgifter för vanligt förekommande byggärenden.

Nybyggnad bostäder, kontor, industrier m.m. (tekniskt samråd, 1 arbetsplatsbesök, slutsamråd) inom detaljplan alt. i enlighet med positivt förhandsbesked

Yta

Taxa

-49

9 692 kr

50-129

14 424 kr

130-199

19 156 kr

200-299

23 888 kr

300-499

33 352 kr

 

Tillbyggnad huvudbyggnad (tekniskt samråd, 1 platsbesök, slutssamråd) inom detaljplan

Yta

Taxa

-15

3 140 kr

16-49

6 057 kr

50-129

14 424 kr

130-199

19 156 kr

200-299

23 888 kr

 

Nybyggnad enkla byggnader inom detaljplan

 

Taxa

 

 

 

Rullstolsgarage, förråd med mera

3 140 kr

 

 

 

Nätstation/ pumpstation

6 052 kr

 

 

 

Källsorteringsbehållare/ grupp, sophus

6 052 kr

 

 

 

 

Nybyggnad komplementbyggnad inom detaljplan

 

Taxa

Garage, carport, förråd < 49 m2

3 140 kr

Garage, carport, förråd > 50 m2

6 052 kr

Enklare gäststuga 25 - 49 m2

6 052 kr

Växthus, lusthus < 49 m2

3 140 kr

 

Tillbyggnad komplementbyggnad inom detaljplan


  Taxa

Garage, carport, förråd <49 m2

3 140 kr

 

Skyltar och ljusanordningar

                                                                                    Taxa

Skylt, skyltpelare, stadspelare                                    2 275 kr


Ljusramp                                                                     2 958 kr


Ljusanordning vid idrottsplats eller liknande               4 778 kr


 

Anmälan (inte lovpliktig åtgärd)

                                                                                    Taxa

Eldstad/ rökkanal                                                        1 138 kr


Ventilationsanläggning enbostadshus                        2 275 kr


Ändring av bärande konstruktion/ brandskyddet        1 365 kr


Rivning utanför detaljplanelagt område                      1 138 kr


 

Strandskyddsdispens

 

Taxa

Etablerad tomt, komplementbyggnad

4 550 kr

Ny tomt, första byggnad

9 100 kr

 

 

Taxa

Förhandsbesked (utanför planlagt område)

4 778 kr

avgift för kommunicering tillkommer

 

 

 

Tillägg för kommunicering

Taxa

1-5 grannar

1 820 kr

5-10 grannar

2 730 kr

>10 grannar

5 460 kr

Remiss

683 krNybyggnadskarta

Taxa 

Förenklad (0-2 000 kvm - utanför detaljplan)

5 005 kr

Fullständig (0 - 2 000 kvm - inom detaljplan)

6 825 kr

Över 2 000 kvm

Offereras

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-12
Webbredaktör: Barbro Halvarsson

Kontakt

Miljö- och byggkontoret           Christer Eriksson  Byggnadsinspektör

Tfn: 0240-66 01 71              christer.eriksson@smedjebacken.se

Besöksadress:                    Malmgatan 14, Smedjebacken