Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Djur

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för djurskyddet och det är dit du vänder dig om djur far illa. Kommunen ansvarar för vissa tillståndsfrågor.

Djurskyddsfrågor

Länsstyrelsen har tillsyn över djurhållning och ger tillstånd till verksamheter med djur.

Tillstånd behöver du om du yrkesmässigt eller i större omfattning föder upp, förvarar eller utfodrar djur, till exempel om du har hunddagis, zoo-butik eller ridskola.

Tillståndet grundar sig på djurskyddslagen. Det handlar om djurens välbefinnande. Kontakta länsstyrelsen för information. Dit kan du även vända dig om du misstänker att djur far illa.
Från och med årsskiftet 2008-2009 har Länsstyrelsen ansvar för djurärenden. Telefon till Länsstyrelsen Dalarna är: 010-225 05 01

Vissa frågor har kommunen ansvar för:

Klagomål gällande hundar, katter eller andra sällskapsdjur

Om du blir störd i din bostad av exempelvis hundskall så kontakta först den som äger hunden. Kvarstår problemet kan du kontakta miljö- och byggkontoret för rådgivning.

Foto: A M Kraft

Döda vilda djur

Vilda döda djur får normalt lämnas kvar ute i naturen. Det är bara om djuret är infekterat med sjukdom som kan överföras till människor eller djur det måste skicka till destruktion. Då gäller samma regler som för lantbrukets döda djur. Observera dock att om du hittar ett sådant djur bör du kontakta Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA),länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eftersom de kan vilja ha hela eller delar av djuret för vidare undersökningar.

Bortskaffande av biprodukter från slakt vid vilthanteringsanläggning

Biprodukter från slakt vid vilthanteringsanläggning får grävas ner om kommunens anvisningar följs. De krav EU-lagstiftningen ställer på nedgrävningen måste också följas. Läs mer i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur.

Sidan senast uppdaterad: 2019-05-08
Webbredaktör: Lena Johansson

Kontakt

Miljö- och byggkontoret

Gunilla Skoog
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn: 0240-66 01 50

E-post: miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress:                   Malmgatan 14, Smedjebacken

Mer information