Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Fåglar

Det är flera parter som hanterar frågor och ärenden kring fåglar och miljö. Miljö- och byggkontorets ansvar gäller olägenhet för människors hälsa enligt Miljöbalken. En olägenhet enligt miljöbalken är en störning som kan vara skadlig för hälsan och som inte är tillfällig eller liten. Störningar från vilda fåglar i bostadsområden och på allmän mark, till exempel i parker och på torg, bedöms normalt inte som olägenhet enligt miljöbalken.

Klagomål ska i första hand göras till fastighetsägaren. Det är fastighetsägarens ansvar att minska risken för störningar från fåglar som häckar på tak eller vid fastigheten.

På allmänna platser, som t.ex. gator och torg, är det den kommunala parkavdelningen som ansvarar skötseln av området.

Mata inte fåglar från balkongen eller i direkt anslutning till fastigheten. Ta hand om matrester och övrigt som kan locka fåglarna. Håll rent kring avfallstunnor och eventuella komposter, så att de inte drar till sig fåglar eller råttor.

Om du störs av fågelskrän rekommenderar miljöförvaltningen att fönster och dörrar stängs. I en stad finns många ljud och dessa utesluts enklast genom att stänga om sig. När miljöförvaltningen bedömer om ett ljud är en olägenhet enligt miljöbalken görs mätningar alltid med stängda fönster och dörrar.


Sidan senast uppdaterad: 2019-10-04
Webbredaktör: Lena Johansson

Kontakt

Miljö- och byggkontoret

Gunilla Skoog
Miljöchef
Tfn: 0240-66 01 50

Göran Vallin
Vik miljöinspektör
Tfn: 0240-66 01 83

E-post: miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress:                   Malmgatan 14, Smedjebacken