Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Energi- och klimatstrategi

Smedjebackens kommuns energi- och klimatstrategi PDF (pdf, 1.6 MB)med åtgärdsprogramPDF (pdf, 1.3 MB), togs av kommunfullmäktige i februari 2009.

Klimatstrategin beskriver vad Smedjebackens kommun gjort, vad som görs och vilka planer som finns för framtiden för att minska påverkan av växthusgaser.

Utvärdering av energi- och klimatstrategins åtgärdsprogram

Smedjebackens kommuns energi- och klimatstrategi med åtgärdsprogram togs av fullmäktige 23 februari 2009.

I åtgärdsprogrammet finns ett antal mål som beskriver kommunens viljeinriktning för att minska klimatpåverkan och ett program för hur och när detta ska uppnås. I strategin finns också beskrivet att åtgärdsprogrammet årligen ska följas upp och att revidering ska göras med längsta intervall på fyra år.

Kommunstyrelsen beslöt 2010-02 -09 att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att årligen genomföra en utvärdering av energi- och klimatstrategins åtgärdsprogram, samt revidering med längsta intervall av fyra år. Utvärdering har skett under 2010, 2011 och 2012. Resultatet av dessa utvärderingar kan du läsa i marginalen till höger.

 

Sidan senast uppdaterad: 2019-07-09
Webbredaktör: Lena Johansson

Kontakt

Miljö- och byggkontoret
Ida Dahl
Miljöstrateg
Tfn: 0240-66  01 76

E-post: miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress:                 Malmgatan 14, Smedjebacken

Mer information