Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Näringslivsenheten

Det lokala näringslivet är en förutsättning för ett levande samhälle. Smedjebackens ambition är därför att skapa bästa möjliga förutsättningar för både befintliga företag och nyetableringar. Vi har idag ca 780 aktiva företag inom en rad områden men främst inom tillverkande stålindustri. Dessutom finns många aktiva föreningar och byalag som tillsammans med entreprenörer och eldsjälar utgör motorn i vår kommun.

Näringslivsenheten i Smedjebackens kommun är en del i utvecklingsenheten. Utvecklingsenheten verkar direkt under kommunstyrelsen och har en rad verksamhetsområden. Här samordnas bland annat kommunens internationella arbete, frågor som rör kommunens egen verksamhetsutveckling, projektrådgivning och arbetsmarknadsfrågor. Läs mer om våra olika verksamheter under respektive rubrik.

Grunden och förutsättningen för näringslivsfrågorna bygger på ett nära samarbete och en öppen dialog med entreprenör, byalag och föreningar. Detta sker bland annat genom olika nätverksträffar, frukostmöten (Morgonsoffan) , temamöten, företagsgala och olika arrangemang.

Vi ger aktuell information om företagande och aktiviteter via vår tidning Smedjebacken.se som ges ut 4-6 gånger per år. Vi finns på Facebook och givetvis vår hemsida.

Sidan senast uppdaterad: 2010-03-22
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Kontakt

Näringslivsenheten
Roger Sjöberg,  Näringslivschef
Telefon: 0240-66 01 80
roger.sjoberg@smedjebacken.se