Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Hållbar utveckling

Smedjebackens kommun har tagit två viktiga steg för en hållbar utveckling:

Valet att bli en Ekokommun, 1990
Certifieringen som en Säker och Trygg kommun, 2006

Världens utveckling är tyvärr inte hållbar, vare sig på nationell eller global nivå. Den rikaste femtedelen av befolkningen använder jordens resurser i en omfattning som långt överskrider vad naturen tål. Denna påverkan förstärks nu av en konsumtionsökning i utvecklingsländerna.
 
Genom ny resurssnål teknik, ökad miljömedvetenhet och ett kraftfullt internationellt samarbete är en hållbar utveckling möjlig. En utveckling i den riktningen bygger på att kunskapen om vad som krävs utvecklas och sprids och att alla krafter i samhället drar åt samma håll.
 
Kommuner har ett stort ansvar att bistå denna utveckling. Ett verktyg finns bland annat i det nationella generationsmålet  "att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta". Generationsmålet är preciserat i 16 miljökvalitetsmål, som är fastställda av riksdagen.
 
Begreppet hållbarhet utveckling består av tre delar:

  • Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans ohälsa.
  • Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.
  • Ekonomisk hållbarhet  handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.

Sidan senast uppdaterad: 2019-11-12
Webbredaktör: Lena Johansson

Kontakt

Miljö- och byggkontoret

Tfn: 0240-66 00 00

E-post: miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress:                 Malmgatan 14, Smedjebacken