Smedjebackens kommun, till startsida

Miljöpolicy

Denna miljöpolicy gäller den kommunala förvaltningen och antogs av kommunfullmäktige den 24 mars 1998 och reviderades den 23 september 1999.
Smedjebackens kommun arbetar för att effektivisera användningen av energi och naturresurser och för att miljöanpassa alla delar i verksamheten.
 
Smedjebackens kommun ska uppfylla kraven i tillämpliga lagar och bestämmelser, samt i sitt miljöarbete inrikta sig ständiga förbättringar av såväl den yttre som den inre miljön, i enlighet med kretsloppsprincipen.
 
Smedjebackens kommun utbildar alla anställda och förtroendevalda så att en grundläggande förståelse för miljöfrågor genomsyrar organisationen och så att de enskilda individerna kan vara pådrivande, kunskapsspridande och inspirerande både inom den egna organisationen och gentemot övriga kommuninnevånare.
 
De miljökrav som ställs inom den egna verksamheten ska även ställas på leverantörer och entreprenörer som anlitas av kommunen.
 
Smedjebackens kommun ska i sin rådgivande verksamhet verka för att inspirera företag och privatpersoner i kommunen till miljöriktiga och kretsloppsanpassade lösningar.
 
Miljöarbetet inom den kommunala verksamheten bygger på ett eget ansvar hos varje medarbetare och på att alla kommunens förvaltningar och bolag samarbetar mot ett gemensamt mål.
 
Smedjebackens kommun ska i sin budget avsätta medel för att uppnå de miljömål som sätts upp.
Sidan senast uppdaterad: 2017-05-09
Webbredaktör: Annelie Tjernström

Kontakt

Miljö- och byggkontoret
Ida Dahl
Miljöstrateg

Tfn: 0240-66  01 76
ida.dahl@smedjebacken.se

Besöksadress:                 Malmgatan 14, Smedjebacken