Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Hälsoskydd

Arbetet med hälsoskydd handlar om att förhindra eller undanröja olägenheter för människors hälsa. Miljö- och byggkontoret informerar och ger råd till allmänheten och verksamhetsutövare i en mängd frågor som rör människors hälsa och miljö. Konkret kan hälsoskydd handla om problem med buller, lukt, mögel, fukt, radon, ventilation, tobaksrök, avfall och smittskyddsfrågor.

Anmälan                                                                                                             Innan man inrättar hygienlokaler för så kallade stickande eller skärande behandlingar, bassängbad och lokaler för undervisning ska dessa anmälas till Miljö- och byggkontoret. Du ska anmäla din hygienlokal minst 6 veckor innan verksamheten påbörjas. Använd Blankett för anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om du vill anmäla en verksamhet till Miljö- och byggkontoret.

Klagomål                                                                                                          Miljö- och byggkontoret handlägger klagomål enligt miljöbalken. Ett klagomål kan till exempel handla om störningar i bostäder och offentliga lokaler eller utomhus på tomtmark. Innan du kontaktar Miljö- och byggkontoret ska du ha varit i kontakt med din hyresvärd eller den som har möjlighet att åtgärda störningen.

Anonyma klagomål som inkommer till oss är svåra att handlägga. Anledning till detta är att det är juridiskt svårt att driva ett klagomålsärende där vi inte kan påvisa att någon är störd. Om du väljer att vara anonym kan du inte få information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas.

Använd blankett, Anmälan störning PDF (pdf, 142.3 kB)(pdf, 84.5 kB) om du vill anmäla ett klagomål.

Lokala föreskrifter
Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Smedjebackens kommun finns fastställda av kommunfullmäktige. Föreskrifterna innehåller bl. a. bestämmelser om skydd för vattentäkter, tomgångskörningsförbud och tillståndskrav för vissa typer av avloppsanläggningar.

Sidan senast uppdaterad: 2019-05-08
Webbredaktör: Lena Johansson

Kontakt

Miljö- och byggkontoret 

Gunilla Skoog
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
E-post: gunilla.skoog@smedjebacken.se
Tfn: 0240-66 01 50

Besöksadress:                 Malmgatan 14, Smedjebacken