Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Hälsoskydd

Arbetet med hälsoskydd handlar om att förhindra eller undanröja olägenheter för människors hälsa. Miljö- och byggkontoret informerar och ger råd till allmänheten och verksamhetsutövare i en mängd frågor som rör människors hälsa och miljö. Konkret kan hälsoskydd handla om problem med buller, lukt, mögel, fukt, radon, ventilation, tobaksrök, avfall och smittskyddsfrågor.

Miljö- och byggkontoret ansvarar för tillsyn av alla hälsoskyddsverksamheter, även om det inte är en anmälningspliktig verksamhet.

Anmälan                                                                                                             Innan man inrättar hygienlokaler för så kallade stickande eller skärande behandlingar, bassängbad, solarium eller lokaler för undervisning ska dessa anmälas till miljö- och byggkontoret. Du ska anmäla din hygienlokal minst 6 veckor innan verksamheten påbörjas. Använd blanketten för anmälan om du vill anmäla en verksamhet till miljö- och byggkontoret.

Anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter

  • Akupunktur
  • Piercing
  • Tatuering
  • Medicinsk fotvård
  • Injektionsbehandling
  • Diatermi
  • Öronhåltagning (Blomdahlmetoden kräver ingen anmälan)
  • Förskolor, skolor och fritidshem
  • Solarium

Lokala föreskrifter
Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Smedjebackens kommun finns fastställda av kommunfullmäktige. Föreskrifterna innehåller bl. a. bestämmelser om skydd för vattentäkter, tomgångskörningsförbud och tillståndskrav för vissa typer av avloppsanläggningar.

 

Sidan senast uppdaterad: 2020-07-03
Webbredaktör: Lena Johansson

Kontakt

Miljö- och byggkontoret 

Tfn: 0240-66 00 00

E-post: miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress:                 Malmgatan 14, Smedjebacken

Mer information