Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Yrkesmässig hygienisk verksamhet

En hygienisk verksamhet erbjuder allmänheten en kroppsbehandling och bedrivs i en hygienlokal. Det finns flera olika sorters hygieniska verksamheter. Massage, fotvård, akupunktur och tatuering är några varianter. Huvudsakligen kan hygieniska verksamheter delas upp i två olika grupper: de som inte penetrerar hud eller slemhinnor och de som penetrerar hud eller slemhinnor. De som penetrerar kallas för stickande skärande verksamheter och innebär en risk för blodsmitta. Miljö- och byggkontoret ansvarar för tillsyn hos alla hygieniska verksamheter.

En verksamhet med hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta anmälas till Miljö- och byggkontoret. I tabellen nedanför är de vanligaste hygieniska verksamheterna listade efter om anmälan krävs eller inte.

 Anmälan krävs (risk för blodsmitta                            Ingen anmälan krävs

 Akupunktur                              

                    Hårvård

 Piercing                                                 

                    Skönhetsbehandling

 Tatuering           

                    Hudvård

 Medicinsk fotvård

                    Manikyr

 Injektionsbehandling

                    Sjukgymnastik

 Diatermi

                    Massage och zonterapi

 Öronhåltagning (Blomdahlmetoden

                    Naprapat

 kräver ingen anmälan)

                    Kiropraktik


                    Laserbehandling

 

Hygieniska krav för lokaler med hygienisk behandling
Alla lokaler där yrkesmässig hygienisk verksamhet bedrivs ska utformas och inredas enligt Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2006:4. Detta gäller för både anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga verksamheter. En väl inredd lokal, god hygien samt god kunskap hos den som bedriver hygienisk behandling är viktiga förutsättningar för att förhindra uppkomst och spridning av smitta.

Bygglov och Bygganmälan
Verksamheten kan också behöva bygglov eller anmälan. Ta därför alltid kontakt med Miljö-och byggkontoret i ett tidigt skede.

Riskavfall - Skärande och stickande avfall
Riskavfall som skärande och stickande avfall, t ex kanyler, lancetter, knivblad och skalpeller räknas som farligt avfall och får inte läggas tillsammans med övrigt avfall. Skärande och stickande avfall ska samlas upp i en tät behållare med lock som skyddar mot skär- och stickskador och lämnas till återvinningscentralen.

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-05
Webbredaktör: Lena Johansson

Kontakt

Miljö- och byggkontoret

Gunilla Skoog
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
E-post: gunilla.skoog@smedjebacken.se
Tfn: 0240-66 01 50

Besöksadress:                Malmgatan 14, Smedjebacken