Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunens planarbete

Kommunens planarbete berör alla som bor och arbetar i Smedjebackens kommun. Det rör vår gemensamma livsmiljö och hur den ska utvecklas, förändras och bevaras. I Smedjebacken är det miljö- och byggkontoret som ansvarar för planeringen.

Bebyggelsens utveckling i våra tätorter och på landsbygden, och hur mark- och vattenområden används, är frågor som berör alla människor. Plan- och bygglagen är det regelverk som visar hur dessa frågor ska hanteras i kommunens fysiska planering.

Översiktsplanen anger en vision...

De stora dragen för Smedjebackens utveckling och framtid formuleras i översiktsplanen som omfattar hela kommunen.

Detaljplaner reglerar detaljerna

Detaljplanerna anger mer i detalj vad man får bygga, hur man får bygga och för vilka ändamål. Detaljplanerna varierar i storlek och omfattar alltifrån en enda fastighet till ett större område bestående av många kvarter.  

Alla intressen ska vägas samman

Oavsett om det gäller planering av helt nya områden eller förändringar i gamla, har miljö- och byggkontoret till uppgift att väga samman allmänna och enskilda intressen.

I Smedjebacken ansvarar miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen för den fysiska planeringen, det vill säga hur mark och vatten i kommunen får användas. Miljö- och byggkontoret är den förvaltning som har till uppgift att rent praktiskt utföra det som politikerna har beslutat.

Sidan senast uppdaterad: 2019-07-10
Webbredaktör: Lena Johansson

Kontakt

Miljö-och byggkontoret
777 81  Smedjebacken
Tfn växel: 0240-66 00 00
Fax: 0240-742 43
miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress:
Malmgatan 14, Smedjebacken

Mer information