Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Pågående detaljplanearbeten

Samråd för detaljplan del av Vad 2:1, Näsberget

Syftet med planläggningen är att ge förutsättningar för en funktionell och attraktiv boendemiljö, samt att upphäva strandskyddet inom delar av planområdet. .

Näsberget

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att genomförandet av detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte göras.

Förslag till detaljplan har upprättats för ett område väster om Näsberget i närheten av Vads samhälle. Planen medger ett 20-tal villatomter intill sjön Södra Barken. Planen upprättas i enlighet med Smedjebackens kommuns översiktsplan och handläggs därmed genom standardförfarande.

Planförslaget finns tillgängligt för synpunkter under tiden

1 november – 20 december 2019 på följande ställen:

  • Miljö- och byggkontoret, Malmgatan 14, Smedjebacken
  • Biblioteken i Smedjebacken och Söderbärke
  • På kommunens hemsida: www.smedjebacken.se

Samrådstiden har förlängs tom 2019-12-20.

Samrådsmöte hålls den 17 december 2019 kl 18:00 i Vads bystuga.

Synpunkter på förslaget ska skriftligen lämnas till Smedjebackens kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 777 81 Smedjebacken senast 2019-12-13.

Se planhandlingarna i menyn till höger under Näsberget

Smedjebackens kommun

Miljö- och byggkontoret

Sidan senast uppdaterad: 2019-11-25
Webbredaktör: Lena Johansson

Kontakt

Mer information

Miljö-och byggkontoret
777 81  Smedjebacken
Tfn växel: 0240-66 00 00
Fax: 0240-742 43
miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress:
Malmgatan 14, Smedjebacken


Näsberget

PlankartaPDF (pdf, 895.4 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.1 MB)

Undersökning om miljöpåverkanPDF (pdf, 296.8 kB)