Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Pågående detaljplanearbeten

Samråd för detaljplan del av Danskbo 2:2

Planområdet

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bebyggelse i form av bostadsändamål i ett attraktivt läge intill sjön Vevungen i enlighet med Smedjebackens kommuns översiktsplan från 2018. Syftet är också att upphäva strandskyddet inom delar av planområdet.

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att genomförandet av detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte göras.

Detaljplanen genomförs enligt Plan- och bygglagens regler för ett standard-förfarande.

Planförslaget finns tillgängligt för synpunkter under tiden 24 juni -  5 augusti 2019 förutom här på hemsidan på följande ställen:

  • Miljö- och byggkontoret, Malmgatan 14, ordinarie öppettider
  • Smedjebackens bibliotek, ordinarie öppettider
  • Söderbärkes bibliotek, ordinarie öppettider

Synpunkter på förslaget ska skriftligen lämnas till Smedjebackens kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 777 81 Smedjebacken, senast 2019-08-05

Se planhandlingarna i menyn till höger under Danskbo

Smedjebackens kommun

Miljö- och byggkontoret

Sidan senast uppdaterad: 2019-08-20
Webbredaktör: Barbro Halvarsson

Kontakt

Mer information

Miljö-och byggkontoret
777 81  Smedjebacken
Tfn växel: 0240-66 00 00
Fax: 0240-742 43
miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress:
Malmgatan 14, Smedjebacken


Danskbo

PlankartaPDF (pdf, 829.2 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.9 MB)

Undersökning om miljöpåverkanPDF (pdf, 298.8 kB)