Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Pågående detaljplanearbeten

Granskning för detaljplan del av Vad 2:1, Näsberget

Syftet med planläggningen är att ge förutsättningar för en funktionell och attraktiv boendemiljö, samt att upphäva strandskyddet inom delar av planområdet. .

Näsberget

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att genomförandet av detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte göras.

Förslag till detaljplan har upprättats för ett område väster om Näsberget i närheten av Vads samhälle. Planen medger ett 20-tal villatomter intill sjön Södra Barken. Planen upprättas i enlighet med Smedjebackens kommuns översiktsplan och handläggs därmed genom standardförfarande.

Vill du lämna synpunkter på planförslaget ska de komma in skriftligt senast den 2 juni 2020. Antingen med e-post till: miljobygg@smedjebacken.se eller med post till: Miljö- och byggnadsnämnden, 777 81 Smedjebacken

Se planhandlingarna i menyn till höger under Näsberget

Smedjebackens kommun

Miljö- och byggkontoret

Sidan senast uppdaterad: 2020-05-11
Webbredaktör: Barbro Halvarsson

Kontakt

Mer information

Miljö-och byggkontoret
777 81  Smedjebacken
Tfn växel: 0240-66 00 00
Fax: 0240-742 43
miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress:
Malmgatan 14, Smedjebacken


Näsberget

PlankartaPDF (pdf, 1.5 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.3 MB)

Undersökning om miljöpåverkanPDF (pdf, 298 kB)