Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Fördjupning av översiktsplanen, Smedjebackens tätort och Söderbärke


Fördjupning av översiktsplanen för Smedjebackens tätort antogs av Kommunfullmäktige 15 juni 2009. Planen vann laga kraft 2009-07-14. En fördjupad översiktsplan redovisar framtida bebyggelse, trafik och grönområden på ett tydligare sätt än vad som är möjligt i den kommuntäckande översiktsplanen.
Fördjupning av översiktsplan för Söderbärke antogs av fullmäktige den 22 april 1999. Planen vann laga kraft 1999-05-18.

Sidan senast uppdaterad: 2019-07-09
Webbredaktör: Lena Johansson

Kontakt

Miljö-och byggkontoret
777 81  Smedjebacken
Tfn växel: 0240-66 00 00
Fax: 0240-742 43
miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress:
Malmgatan 14, Smedjebacken

Smedjebacken, FÖP

Mål och åtgärderPDF (pdf, 5.8 MB)
UnderlagPDF (pdf, 9.6 MB)
MIljöbedömningPDF (pdf, 2.7 MB)
Sammanställning,miljöbedömningPDF (pdf, 47.7 kB)
Mål, markanvändningPDF (pdf, 880.5 kB)
Mål, kommunikationerPDF (pdf, 820.9 kB)
Dagsläge,gatunätPDF (pdf, 767.9 kB)
Dagsläge, gång-och cykeltrafikPDF (pdf, 767.9 kB)
Dagsläge kollektivtrafikPDF (pdf, 843.3 kB)
Dagsläge, kulturmiljöPDF (pdf, 793.7 kB)
Dagsläge miljö- och riskfaktorerPDF (pdf, 895.7 kB)
Dagsläge naturvård och rekreationPDF (pdf, 951.4 kB)
Dagsläge riksintressenPDF (pdf, 827.8 kB)
Dagsläge servicePDF (pdf, 764.3 kB)Dagsläge teknisk försörjningPDF (pdf, 807.8 kB)

Granskningsyttrande från LänsstyrelsenPDF (pdf, 69.7 kB)

Söderbärke, FÖP

SöderbärkePDF (pdf, 115.8 kB)

Söderbärke kartorPDF (pdf, 5.4 MB)

Granskningsyttrande från LänsstyrelsenPDF (pdf, 52.9 kB)