Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Översiktsplan 2018

Just nu pågår arbetet med att uppdatera Smedjebackens översiktsplan. I översiktsplanen talar kommunen om hur man på lång sikt vill utveckla kommunen när det gäller bebyggelse och mark- och vattenanvändning.

Foto: S Broman Tips: Klicka på fotot för zoom

Planen är ett verktyg för att sätta enskilda beslut om den fysiska miljön i ett större perspektiv, med mål att:

  • skapa en bättre miljö
  • ett enklare vardagsliv för medborgarna 
  • en attraktivare kommun
  • skapa beredskap för det oplanerade

 

I översiktsplanen beskrivs hur vi vill att kommunen ska utvecklas och vilket typ av samhälle vi vill skapa. För att ta oss dit behöver vi sätta upp mål och redogöra för hur vi vill använda mark och vatten i kommunen. Planen är ett verktyg för att sätta enskilda beslut om den fysiska miljön i ett större perspektiv, med mål att:

  • skapa en bättre miljö
  • ett enklare vardagsliv för medborgarna
  • en attraktivare kommun
  • skapa beredskap för det oplanerade

Planen används som vägledning vid beslut om detaljplaner, bygglov och annan tillståndsprövning. Några av de teman som ingår är boendeplanering, industrimark, vattenplanering, LIS-områden och klimatanpassning.

Översiktsplanen bygger på analyser och sammanställningar av fakta och mål och ska tydligt redovisa vad som är ställningstagande och vad som är beslutsunderlag. Vill du läsa mer om vad en översiktsplan är och vad den ska innehålla, läs gärna på länken PBL kunskapsbankenöppnas i nytt fönster.

Smedjebackens kommun har en översiktsplan som antogs 2003 och som aktualiserades 2010. Den gäller tills den nya planen är antagen. Vill du titta på den kan du använda länken ÖP2003öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-01
Webbredaktör: Barbro Halvarsson

Kontakt

Miljö-och byggkontoret
777 81  Smedjebacken
Tfn växel: 0240-66 00 00
Fax: 0240-742 43
miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress:
Malmgatan 14, Smedjebacken