Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Vi ska uppdatera vår översiktsplan!

Just nu pågår arbetet med att uppdatera Smedjebackens översiktsplan. I översiktsplanen talar kommunen om hur man på lång sikt vill utveckla kommunen när det gäller bebyggelse och mark- och vattenanvändning.

Foto: S Broman Tips: Klicka på fotot för zoom

Planen är ett verktyg för att sätta enskilda beslut om den fysiska miljön i ett större perspektiv, med mål att:

  • skapa en bättre miljö
  • ett enklare vardagsliv för medborgarna 
  • en attraktivare kommun
  • skapa beredskap för det oplanerade

Planen används som vägledning vid beslut om detaljplaner, bygglov och annan tillståndsprövning. Några av de teman som ingår är boendeplanering, industrimark, vattenplanering, LIS-områden och klimatanpassning.

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-30
Webbredaktör: Annelie Tjernström

Kontakt

Miljö- och byggkontoret               Bo Jernberg                Förvaltningscef                             Tfn: 0240-66 01 36    bo.jernberg@smedjebacken.se

Besöksadress:                    Malmgatan 14, Smedjebacken