Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Översiktsplan

Den 17 september 2018 antog kommunfullmäktige Smedjebackens kommuns nya översiktsplan.

Foto: S Broman Tips: Klicka på fotot för zoom

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen (ÖP) visar kommunens ställningstagande för hur mark- och vattenområden ska användas i framtiden och hur den bebyggda miljön ska utvecklas för att nå det över-gripande målet att skapa en god livsmiljö. 

Översiktsplanen är en vägledning som ska anvisa lämpliga områden i stora drag för olika ändamål. Planen är också en redovisning av allmänna intressen där till exempel värdefulla naturområden ingår.
 
Översiktsplanen ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut,
den är vägledande men inte bindande för myndigheter och enskilda. Det innebär att slutliga avvägningar mellan enskilda och allmänna intressen sker först i detaljplaneprocessen.

Översiktsplanen och alla dokument som översiktsplanen hänvisar till finns under Mer information i högerspalten.

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-01
Webbredaktör: Barbro Halvarsson

Kontakt

Miljö-och byggkontoret
777 81  Smedjebacken
Tfn växel: 0240-66 00 00
Fax: 0240-742 43
miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress:
Malmgatan 14, Smedjebacken