Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kontakta oss

Miljö- och byggkontoret

Miljö- och byggkontoret arbetar bl.a. med

  • Bygglov, rivningslov, marklov
  • Bostadsanpassning
  • Hälsoskyddsfrågor, hälsoskyddstillsyn
  • Miljöfrågor, miljötillsyn
  • Livsmedelstillsyn
  • Naturvårdsfrågor
  • Strandskyddsfrågor
  • Planläggning (detaljplaner)
  • Mätning och kartläggning

 

Tekniska kontoret

Tekniska kontoret förvaltar och underhåller kommunens fastigheter, allt från lokalvård till fastighetsskötsel. Gator, vägar, gång- och cykelvägar, gatubelysning, parker, lek- och badplatser är också Tekniska kontorets ansvarsområde.

I samarbete med Miljö- och byggkontoret ansvarar Tekniska kontoret för kommunens skogar samt mark och tomter.

Övriga ansvarsområden inom Tekniska kontoret: Reglerings- och saneringsfastigheter. Kommunens byggnadsverksamhet med projektledning. Kommunens markförsörjning. Köp och försäljning av fastigheter. Stöd till enskild väghållning. Upphandling

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-16
Webbredaktör: Lena Johansson

Kontakt

Vill du besöka oss, beställ gärna tid i förväg.

Miljö-och byggkontoret
777 81  Smedjebacken
Tfn växel: 0240-66 00 00
Fax: 0240-742 43
miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress:
Malmgatan 14, Smedjebacken

Tekniska kontoret
777 81  Smedjebacken
Tfn växel: 0240-66 00 00
Fax: 0240-66 01 01
tekniska.kontoret@smedjebacken.se

Besöksadress:
Malmgatan 14, Smedjebacken

Öppettider

Miljö-och byggkontoret
Måndag-Fredag    8.30-15.30 

Lunchstängt        12.00-13.00

Tekniska Kontoret
Måndag-Fredag     8.30-15.30

Lunchstängt        12.00-13.00