Smedjebackens kommun, till startsida

Seveso

För att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och begränsa följderna för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. Arbetet påbörjades efter en allvarlig och uppmärksammad olycka i mitten av 70-talet i staden Seveso i Italien, där dioxiner släpptes ut som förorenade 25 kvadratkilometer mark och förgiftade ett stort antal människor och djur.

Direktivet säger bland annat att alla kommuner som har verksamma Seveso-företag inom sitt område ska ha information om detta på respektive hemsida.

Smedjebackens kommun har följande företag med Seveso-verksamhet:

Sidan senast uppdaterad: 2020-07-03
Webbredaktör: Lena Johansson

Kontakt

Miljö- och byggkontoret       

Tfn: 0240-66 00 00

E-post: miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress:                         Malmgatan 14, Smedjebacken