Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Samrådshandlingar: Förvaltningsplan 2021-2027, Norra Östersjöns Vattenvårdsdistrikt

Hur ska vi tillsammans ta hand om Sveriges vatten under de kommande sex åren? Vattenmyndigheterna föreslår sextio åtgärder och beskriver vem som behöver göra vad. Håller du med? Tyck till före den 30 april 2021. Alla synpunkter är värdefulla.

 

Förvaltningsplan för vatten 2021-2027PDF (pdf, 4.9 MB)

Bilagor

Förslag på åtgärdsprogramPDF (pdf, 2.2 MB)

Föreskrift miljökvalitetsnormerPDF (pdf, 206.5 kB)

Förslag till delförvaltningsplanPDF (pdf, 624.4 kB)

MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 866.3 kB)

Bilaga 1 - ordlistaPDF (pdf, 303.2 kB)

Bilaga 2 - administrativ informationPDF (pdf, 177 kB)

Bilaga 3 - register över utsläpp och spillPDF (pdf, 94.6 kB)

Bilaga 4 - riskhanteringsplaner enligt översvämningsförordningenPDF (pdf, 210.1 kB)

Bilaga 5c - krav enligt vattenförvaltningsförordningenPDF (pdf, 217.8 kB)

Bilaga 6c  - vattenförekomstindelning och typningPDF (pdf, 552.2 kB)

Bilaga 7c - skyddade områdenPDF (pdf, 655.5 kB)

Bilaga 8c - övervakningsprogramPDF (pdf, 1.6 MB)

Bilaga 1 till ågärdsprogram för vatten 2021-2027PDF (pdf, 747.3 kB)

Bilaga 1-3 till föreskrift miljökvalitetsnormerPDF (pdf, 176 kB)

Bilaga 4 till föreskrift miljökvalitetsnormerPDF (pdf, 176 kB)

FöljebrevPDF (pdf, 179.8 kB)

 

Sidan senast uppdaterad: 2020-11-05
Webbredaktör: Lena Johansson

Kontakt

Mer information