Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Värmepumpar

En värmepump hämtar värme från till exempel marken, berggrunden, vattnet i en sjö eller från luften. En värmepump kan vara en bra val för uppvärmning, men den kan också påverka närmiljön, få konsekvenser för dricksvattenbrunnar i närheten och förändra inneklimatet om den ersätter exempelvis en vedpanna i ett äldre hus.


Om du planerar att skaffa värmepump för berg, mark, grund- eller ytvatten ska du göra en anmälan till miljö- och byggkontoret. Du måste också ha fått ett beslut innan installationen får påbörjas.

Ligger fastigheten inom ett vattenskyddsområde gäller särskilda regler. Om fastigheten är inom primärzonen (området närmast vattentäkten), är borrning förbjuden. 
 
Vi rekommenderar också att du tar kontakt med energi- och klimatrådgivare för att få råd och tips så att din installation blir så bra som möjligt.

 
Miljösanktionsavgift

Värmepumpar räknas som miljöfarlig verksamhet. Den som installerar en värmepumpanläggning i berg, jord eller vatten utan att ha gjort en anmälan till miljö-och byggkontoret, kan dömas att betala en miljösanktionsavgift.

Sidan senast uppdaterad: 2020-07-03
Webbredaktör: Lena Johansson

Kontakt

Miljö- och byggkontoret       

Tfn: 0240-66 00 00

E-post: miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress:                         Malmgatan 14, Smedjebacken