Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Finnklint - En hotad art i Smedjebacken

Det lokala naturvårdsarbetet är viktigt för att bevara biologisk mångfald.
Miljödepartementet, Naturvårdsverket och Länsstyrelserna har överlämnat ett vykort till landets 290 kommunstyrelseordföranden med en för kommunen hotad art och en uppmaning att agera. I Smedjebacken har vi Finnklint.

Finnklint

Foto: Rolf Lundqvist

Finnklinten är ett levande minnesmärke över Bergslagens finnkultur och därtill ett skönt blomster vars huvudutbredning i landet finns i Norrbärke.

Arten kom med nybyggarna från Finland och har sedan dess blivit bofast. För att bevara och gynna arten behövs riktade åtgärder i form av röjning, slåtter och bete kring de gamla finntorpen. Mer information om arten finns i boken "Hotade och sällsynta växter i Dalarna", utgiven av  Dalarnas Botaniska Sällskap.

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-02
Webbredaktör: Lena Johansson

Kontakt

Miljö- och byggkontoret

Tfn: 0240-66 00 00
E-post: miljobygg@smedjebacken.se