Smedjebackens kommun, till startsida

Kungörelse granskning 

Förslag till detaljplan för  Kv. Timmermannen, Smedjebacken

Huvudsyftet med planen är att tillmötesgå framtida behov av byggbar mark centralt i Smedjebacken. Utifrån gällande detaljplan för Timmermannen 1 m.fl. är användningen av fastigheterna i dagsläget begränsad vad beträffar placering av byggnader och tillåten verksamhet genom planbestämmelsen prickmark. Med en detaljplaneändring skapas förutsättningar för att kunna bebygga och nyttja kvarteret på ett mer flexibelt sätt.

Aktuell detaljplan har stöd i översiktsplanen för Smedjebackens kommun, samt i fördjupade översiktsplanen för Smedjebackens tätort.

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att genomförandet av detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning behöver följaktligen inte göras.

Detaljplanen genomförs enligt Plan- och bygglagens regler för ett standard planförfarande.

Planförslaget finns tillgängligt för synpunkter under tiden 25 september - 23 oktober på följande ställen:

  • Miljö- och byggkontoret, Malmgatan 14, Smedjebacken                       Lunchstängt alla dagar 12.00­ -13.00
  • öppet måndag – fredag kl. 08.30 - 15.30
  • Smedjebackens bibliotek, ordinarie öppettider

Synpunkter på förslaget skall skriftligen inlämnas till Smedjebackens kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 777 81 Smedjebacken, senast den 23 oktober 2017.

Här finns mer information om planen

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-22
Webbredaktör: Annelie Tjernström

Mer information

Johanna Hedlund                      Fysisk planerare                            Tfn: 0240-66 00 32                            E-mail: johanna.hedlund@smedjebacken.se

Besöksadress:                    Malmgatan 14, Smedjebacken