Smedjebackens kommun, till startsida

Kungörelse om granskning

Förslag till detaljplan för fastigheten Smedjebacken 3:1, Förskola Moga 

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för byggnation av en förskola med i första hand åtta till tio avdelningar. Den tillåtna markanvändningen har satts till förskola men inrymmer även, för eventuella framtida behov, vård, bostäder och kontor. I samband med den möjliga utbyggnaden avses också anordnas säkra passager samt god möjlighet att nå området med gång och cykel. Kommunalt huvudmannaskap införs för allmän platsmark.

Planförslaget finns tillgängligt för granskning under tiden 28 augusti-18 september 2018 på följande ställen:

  • Miljö-och byggkontoret, Malmgatan 14, Smedjebacken
  • Smedjebacken bibliotek, ordinarie öppettider
  • Söderbärke bibliotek, ordinarie öppettider
  • På kommunens hemsida: www.smedjebacken.se
    länk till annan webbplats

Synpunkter på planförslaget ska skriftligen inlämnas till Smedjebackens kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 777 81 Smedjebacken senast 18 september 2018.

Läs planförslaget häröppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-28
Webbredaktör: Barbro Halvarsson

Mer information

Miljö-och byggkontoret
777 81  Smedjebacken
Tfn växel: 0240-66 00 00
Fax: 0240-742 43
miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress:
Malmgatan 14, Smedjebacken