Smedjebackens kommun, till startsida

Trafikverket beviljade medel till upprustning av vägar

Trafikverket har beslutat att bevilja Smedjebackens kommun statlig medfinansiering till upprustning av vägar till Söderbärke och Vad järnvägsstationer. Medfinansieringen är 50 % till totalkostnaden av 760 000 kr.

Kravet för medfinansieringen är att vägarna är färdigställda under 2017.

Sidan senast uppdaterad: 2016-11-01
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information

Tekniska kontoret
Lennart Bengts
Gatuchef
tfn: 0240-66 05 10