Smedjebackens kommun, till startsida

Underrättelse om granskning

Förslag till ändring av detaljplan för kvarteret Timmermannen i Smedjebacken

Huvudsyftet med planändringen är att tillmötesgå framtida behov av byggbar mark centralt i Smedjebacken. Utifrån gällande detaljplan för kvarteret Timmermannen 1 m.fl. är byggrätterna i dagsläget begränsade då den tillåtna bruttoarean är 30 procent av fastighetsarean. Med en detaljplaneändring skapas förutsättningar för att kunna bebygga och nyttja kvarteret på ett mer fritt och flexibelt sätt. Samtidigt utökas u-området för mark som ska vara tillgänglig för underjordiska ledningar.

Läs planförslaget häröppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-18
Webbredaktör: Barbro Halvarsson

Mer information

Miljö-och byggkontoret
777 81  Smedjebacken
Tfn växel: 0240-66 00 00
Fax: 0240-742 43
miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress:
Malmgatan 14, Smedjebacken