Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Sotning

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som ger ut föreskrifter om bland annat vilka objekt som ska omfattas av lagens krav på sotning och brandskyddskontroll och inom vilka intervaller brandskyddskontrollen ska utföras. Kommunerna bestämmer hur ofta sotning ska ske. Den 1 januari 2015 började MSB:s nya föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, MSBFS 2014:6, att gälla.

Sotning

Kommunen föreskriver hur ofta sotning ska ske (frister). Kommunen får också medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Man kan även överlåta sotningen till annan än den sotare som kommunen anlitat. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-23 om vilka frister för sotning som gäller. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt om riktlinjer för dispenser, samt att beslutanderätten ligger på miljö- och byggnadsnämnden.

Ansökan för att låta annan utföra sotning (rengöring) samt behörighetsbevis för den nya skorstensfejarmästarenskickas till Miljö- och byggkontoret.

Ansvarig för sotning, brandskyddskontroll samt ventilation i Smedjebackens kommun är:

Borlänge-Smedjebacken Sotning och Ventilation AB                                  Sabinas väg 1                                                                                                       777 50 Smedjebacken

Kontor vardagar 07.00-15.00                                                                               Tel: 0240-715 15 Fax: 0240-715 99                                                       

Verkmästare Lars Jansson 070-696 96 03                                                      Sotarmästaren finns på kontoret efter överenskommelse.

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-14
Webbredaktör: Annelie Tjernström

Kontakt

Räddningstjänsten                       

Tfn: 0240-66 03 94                       Fax: 0240-710 03 rtj@smedjebacken.se