Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Taxa inom plan- och bygglagens område

Avgiftsuttaget regleras i 12 kap 8 § i Plan-och bygglagen (PBL). Miljö- och byggnadsnämnden får ta ut avgifter i ärenden om lov, förhandsbesked samt i ärenden som föranleds av en bygg- eller rivningsanmälan. Avgifterna får inte vara högre än kommunens genomsnittliga kostnad för åtgärderna.

Bygglovstaxan som antogs av kommunfullmäktige började gälla från och med 1 juli 2011. Den grundas på ett förslag från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), som tagits fram med utgångspunkt från den nya Plan-och Bygglagen som började gälla 2 maj 2011. Bygglovstaxan regleras varje år utifrån gällande prisbasbelopp.

Här nedan följer några exempel på avgifter för vanligt förekommande byggärenden.

Nybyggnad bostäder, kontor, industrier m.m. (tekniskt samråd, 1 arbetsplatsbesök, slutsamråd) inom detaljplan alt. i enlighet med positivt förhandsbesked

Yta

Taxa

-49

9 905 kr

50-129

14 741 kr

130-199

19 577 kr

200-299

24 413 kr

300-499

34 085 kr


Tillbyggnad huvudbyggnad (tekniskt samråd, 1 platsbesök, slutssamråd) inom detaljplan

Yta

Taxa

-15

3 209 kr

16-49

6 185 kr

50-129

14 741 kr

130-199

19 577 kr

200-299

24 413 kr

Nybyggnad enkla byggnader inom detaljplan


Taxa
Rullstolsgarage, förråd med mera

3 209 kr
Nätstation/ pumpstation

6 185 kr
Källsorteringsbehållare/ grupp, sophus

6 185 kr

Nybyggnad komplementbyggnad inom detaljplan


Taxa

Garage, carport, förråd < 49 m2

3 209 kr

Garage, carport, förråd > 50 m2

6 185 kr

Enklare gäststuga 25 - 49 m2

6 185 kr

Växthus, lusthus < 49 m2

3 209 kr


Tillbyggnad komplementbyggnad inom detaljplan


  Taxa

Garage, carport, förråd <49 m2

3 209 kr


Skyltar och ljusanordningar

                                                                                    Taxa

Skylt, skyltpelare, stadspelare                                    2 325 kr


Ljusramp                                                                     3 023 kr


Ljusanordning vid idrottsplats eller liknande               4 883 krAnmälan (inte lovpliktig åtgärd)

                                                                                    Taxa

Eldstad/ rökkanal                                                        1 163 kr


Ventilationsanläggning enbostadshus                        2 325 kr


Ändring av bärande konstruktion/ brandskyddet        1 395 kr


Rivning utanför detaljplanelagt område                      1 163 kr
Taxa

Förhandsbesked (utanför planlagt område)

4 883 kr

avgift för kommunicering tillkommer
Tillägg för kommunicering

Taxa

1-5 grannar

1 860 kr

5-10 grannar

2 790 kr

>10 grannar

5 580 kr

Remiss

698 krNybyggnadskarta

Taxa 

Förenklad (0-2 000 kvm - utanför detaljplan)

5 115 kr

Fullständig (0 - 2 000 kvm - inom detaljplan)

6 975 kr

Över 2 000 kvm

Offereras


Sidan senast uppdaterad: 2019-11-29
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Kontakt

Miljö- och byggkontoret           Christer Eriksson  Byggnadsinspektör

Tfn: 0240-66 01 71              christer.eriksson@smedjebacken.se

Besöksadress:                    Malmgatan 14, Smedjebacken