Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Taxor och avgifter inom miljöbalkens område

Från och med 2020-01-01 är taxan för tillsyn inom miljöbalkens område 1000 kr per timme.

Taxebilagan innehåller uppgifter om hur mycket miljö- och byggkontoret debiterar för handläggning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Taxan är grundad på hur många timmar handläggningen av varje enskilt ärende tar. De flesta avgifterna är beräknade utifrån en genomsnittlig handläggningstid, men en del ärenden kan ha en kostnad som grundar sig på hur många timmar handläggningen och tillsynen faktiskt har tagit.

Följande områden finns i taxebilagan

  • Naturvård inkl strandskyddsdispens
  • Miljöfarlig verksamhet
  • Förorenade områden
  • Vattenverksamhet
  • Hälsoskydd
  • Kemiska produkter
  • Avfall och producentansvar
  • Allmänna hänsynsregler enligt 2 kap miljöbalken

Taxor och avgifter inom miljöbalkens område är antagen av kommunfullmäktige. 

Sidan senast uppdaterad: 2020-07-03
Webbredaktör: Lena Johansson

Kontakt

Miljö- och byggkontoret

Tfn: 0240-66 00 00 vx
E-post: miljobygg@smedjebacken.se

Mer information

TaxebilagaPDF (pdf, 159.9 kB)