Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Gator, vägar samt gång- och cykelvägar

Tekniska kontoret ansvarar för det långsiktiga underhållet av kommunala vägar.

Det kommunala vägnätet består av gator och vägar samt gång- och cykelvägar och finns i huvudsak i tätorterna.

Utanför tätorterna är det antingen vägföreningar eller Trafikverket som är ansvarig väghållare.

Felanmälningar, åtgärder m.m. gällande gator och vägar ring felanmälan
0240-66 01 13.

Administrativa ärenden kontakta Göran Pålsson, Gatuchef se kontaktrutan. 

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-03
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Kontakt

Tekniska kontoret
Göran Pålsson
Gatuchef
Tfn:0240-66 05 10
tekniska.kontoret@smedjebacken.se

Mer information

Felanmälan

0240-66 01 13