Smedjebackens kommun, till startsida

Gator

Enskilda vägar Kommunalt bidrag kan erhållas för enskild väg under förutsättning att det finns minst ett permanent (mantalsskrivet) boende med minst 500 meter till allmän väg. Bidraget söks genom Tekniska kontoret.

Vinterväghållning Tillsammans ansvarar vi för vinterväghållning!

Trafikverket ansvarar för riksvägar och de flesta andra allmänna vägar.

Du som fastighetsägare ansvarar för att gångbanor vid din tomt snöröjes och sandas.

Information om gator och vägar

Felanmälningar, åtgärder m.m. gällande gator och vägar ring felanmälan
0240-66 01 13

Administrativa ärenden kontakta Göran Pålsson, Gatuchef se kontaktrutan.

Parkeringsförbud råder på Malmgatan från Allégatans utfart fram till Bergavägen (Gäller Södra sidan)

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-03
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Kontakt

Tekniska kontoret
Göran Pålsson
Gatuchef
Tfn:0240 - 66 05 10
tekniska.kontoret@smedjebacken.se

Mer information

Felanmälan

Tfn:  0240 - 66 01 13