Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Gatubelysningar

Två gånger per år kontrolleras samtliga ljuspunkter
(ca 4.000 st).  Dessutom finns ett antal ljuspunkter som är prioriterade och åtgärdas när fel upptäcks.

Sådana prioriterade ljuspunkter kan vara vid övergångsställen, busshållplatser, gång- och cykelvägar samt korsningar och huvudvägar med hög trafikbelastning.

Information om gatubelysning

Felanmälningar,  gällande gatubelysning  se informationsrutan till höger

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-03
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Kontakt

Tekniska kontoret
Göran Pålsson
Gatuchef
Tfn:0240-66 05 10
tekniska.kontoret@smedjebacken.se

Mer information

Felanmälan
Tfn: 0240-66 01 13

BelysningspolicyPDF (pdf, 21.4 kB)