Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Renhållning av gator

Städningen av Smedjebackens gator är ett ständigt pågående arbete och skräpet som inte hamnar i våra papperskorgar försvinner inte av sig själv. Att ta bort allt skräp är ett tidsödande arbete som kostar mycket pengar. Resurser som vi skulle kunna använda till något annat.
Vi arbetar för att minska nedskräpningen genom rätt placerade och synliga papperskorgar.  

Vårstädning och sopning
Våren är en hektisk tid då snön har smält och vinterns skräp kommer fram. Då ska vi på kort tid städa stora delar av kommunen och sopa grus.  Det arbetet påbörjas i månadsskiftet mars-april.

Höststädning
Vår målsättning är att så mycket av löven som möjligt skall vara upptagna innan snön kommer. Vi prioriterar centrala delarna av Smedjebacken och Söderbärke samt vid kommunens fastigheter.

Skräp föder skräp
Skräp förfular inte bara miljön. Det är också farligt för vår miljö och våra vänner djuren. Tänk på att det du slänger kan hamna i magen på ett djur och leda till en plågsam död. Där det redan ligger skräp hamnar det oftast mer skräp, så tänk på att lägga ditt skräp i papperskorgen. Hjälp oss att hålla vår miljö ren, snygg och trevlig att vistas i!

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-03
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Kontakt

Tekniska kontoret
Göran Pålsson
Gatuchef

Tfn:0240-66 05 10

E-post: tekniska.kontoret@smedjebacken.se

Mer information